Không tìm thấy nội dung này

Xe

Công nghệ

Nhà đẹp

Hàng tiêu dùng

Ngư dân khốn đốn vì cá rớt giá liên tục

Ngư dân khốn đốn vì cá rớt giá liên tục

Những ngày này, tại vũng neo trú tàu thuyền Lý Sơn (Quảng Ngãi), nhiều tàu cá đánh bắt xa bờ của ngư dân phải nằm bờ bởi thu nhập cho mỗi chuyến ra khơi chỉ hòa vốn, thậm chí thua lỗ.