Tải toàn bộ Bản tin dưới đây:

tinthuongvuthailan_MNAD.doc

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan