tinthuongvuthailan_NUWO.doc
Nguồn: VITIC/Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan