Do nhu cầu trong nước cao nên mặc dù giá tiêu biến động lớn nhưng Pakistan vẫn bắt buộc phải nhập khẩu.
Năm 2016, tổng nhập khẩu tiêu của Pakistan là 11 nghìn tấn, trị giá gần 44 triệu USD. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu 8,8 nghìn tấn, trị giá hơn 36 triệu USD, chiếm 80% thị trường.
Pakistan đứng thứ 7 trong các thị trường xuất khẩu tiêu của Việt Nam, chiếm 6% lượng tiêu xuất khẩu của Việt Nam. Đối thủ của Việt Nam là Brazil (5%), Indonesia (2,7%).
Nguồn: : ĐT (Thương vụ Việt Nam tại Pakistan)/Báo Công Thương điện tử