Nhà máy phải tuân theo tiêu chuẩn W.H.O. (nghĩa là Coumadin phải ở mức thấp nhất trong hỗn hợp quế).

Mọi thông tin xin liên hệ ông Arthur Yau./.Senior Merchandiser

Naviexpress Product Solutions Ltd

Unit D-E, 2/F, Metex House,

24-32 Fui Yiu Kok Street,

Tsuen Wan, N.T. Hong Kong

Tel:   852-2612-2265

Fax:  852-2612-2274

Email: arthur@naviexpress.com.hk

Nguồn: vietnamexport.com