Hội đồng nghiệm thu thống nhất bổ sung lắp mới thiết bị ngăn 573 tại trạm biến áp 500kV Cầu Bông qua 1 mạch đường dây 500kV Pleiku 2-Cầu Bông.

Sau thời điểm này, hai mạch đường dây 500kV Pleiku 2-Mỹ Phước-Cầu Bông sẽ được vận hành.

Như vậy, việc đóng điện đưa vào vận hành các ngăn xuất tuyến 500kV tại trạm 500kV Pleiku 2 và ngăn xuất tuyến 500kV tại trạm biến áp 500kV Cầu Bông có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc liên kết lưới điện 500kV và tăng cường khả năng truyền tải công suất trên 4 mạch đường dây 500kV từ miền Trung, Tây Nguyên là mạch 1, 2 và 2 mạch đường dây 500kV Pleiku 2-Mỹ Phước-Cầu Bông để cung cấp điện cho miền Nam.

Bên cạnh đó, các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng kết nối lưới điện truyền tải bên nước bạn Lào thông qua đường dây 220kV Xêkaman 1-Pleiku 2, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng Ba này.

Trước đó vào ngày 4/3, Ban quản lý dự án đã đóng điện modul thiết bị 500kV tại trạm biến áp 500kV Pleiku, trạm biến áp 500kV Cầu Bông, trạm biến áp 500kV Pleiku và các đường dây 500kV tạo mạch vòng liên kết lưới điện 500kV của 3 trạm biến áp 500kV Pleiku-Pleiku 2-Cầu Bông nhằm đảm bảo sự ổn định và tăng cường độ tin cậy cung cấp điện.

Nguồn: vietnamplus.vn