Ngày 22/3/2017, Bộ Thương mại Algeria thông báo, tất cả các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa để bán lại nguyên trạng, kể từ nay phải tuân thủ chế độ giấy phép nhập khẩu. Do vậy, mọi doanh nghiệp đang đáp ứng những điều kiện nhập khẩu theo quy định hiện hành có thể nộp đơn xin giấy phép nhập khẩu mặt hàng muốn nhập tại Sở Thương mại của tỉnh/thành phố có thẩm quyền tại Algeria trong thời hạn 20 ngày kể từ khi quy định này được thông báo lần đầu tiên trên các báo viết bằng tiếng Ả rập, tiếng Pháp và trên trang Internet của Bộ Thương mại Algeria (www.commerce.gov.dz).

Đơn xin giấy phép nhập khẩu phải gửi kèm theo các giấy tờ sau:

-         Một bản sao Giấy đăng ký kinh doanh.

-         Bản trình bày kinh nghiệm nhập khẩu mặt hàng muốn nhập.

-         Hóa đơn chiếu lệ nêu rõ mặt hàng, số lượng, giá trị và nguồn gốc sản phẩm cần nhập.

-         Một bản trích lục quyết toán tài chính.

-         Giấy chứng nhận cập nhật tham gia Quỹ bảo hiểm xã hội của người làm công ăn lương (CNAS) và/hoặc Quỹ bảo hiểm xã hội của người không làm công ăn lương (CASNOS) tại Algeria.

-         Một bản sao thẻ mã số thuế.

-         Bảng câu hỏi doanh nghiệp nhập khẩu phải trả lời (download trên trang web của Bộ Thương mại).

-         Bảng tổng kết thuế 03 năm gần nhất.

-         Các tài liệu chứng minh năng lực tài chính và phương tiện trữ hàng dưới hình thức giấy tờ sở hữu hoặc đi thuê của doanh nghiệp liên quan.

Tình hình xuất khẩu của Việt Nam sang Algeria

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, năm 2016, kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang Algeria đạt 271,42 triệu USD, tăng 16% so với năm 2015.  Các mặt hàng xuất khẩu chính gồm cà phê đạt 64.050 tấn, kim ngạch đạt 112,96 triệu USD, điện thoại và linh kiện đạt 76,86 triệu USD, gạo đạt 40.097 tấn, kim ngạch 15,36 triệu USD, sản phẩm sắt thép 12,6 triệu USD, hạt tiêu 11,1 triệu USD, máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng 10 triệu USD, hàng hải sản 6,8 triệu USD, máy vi tính 4,2 triệu USD…

Trong 02 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này đạt 47,5 triệu USD, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Các mặt hàng xuất khẩu chính gồm cà phê đạt 9.063 tấn, kim ngạch 19,68 triệu USD, điện thoại và linh kiện đạt 13,5 triệu USD, gạo đạt 2 triệu USD… Hiện Algeria đã vươn lên là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam tại Châu Phi chỉ sau Nam Phi.

Việc ban hành giấy phép nhập khẩu của Chính phủ Algeria nhằm kiềm chế tình trạng nhập siêu, bảo đảm nguồn dự trữ ngoại tệ và bảo vệ nền sản xuất trong nước. Năm 2016, nước này đã áp dụng chế độ giấy phép nhập khẩu đối với 03 mặt hàng là xi măng portland, ôtô và sắt tròn làm bê tông cốt sắt. Algeria hiện chưa phải thành viên của WTO.            

Nguồn: vietnamexport.com