Một số thông tin về vụ việc:

- Sản phẩm bị điều tra: Ống thép hàn (Welded Steel Pipes and Tubes) có mã HS: 7306.40.00, và 7306.90.20.

- Nguyên đơn: Công ty Aperam Inox Tubos Brasil Ltda. và Công ty Marcegaglia do Brasil Ltda.

- Biên độ phá giá cáo buộc với: Việt Nam là 18,0%, Malaysia là 26,4%, Thái Lan là 19,1%.

- Giai đoạn điều tra (POI):  Phá giá: tháng 10 năm 2015 – tháng 9 năm 2016.

Thiệt hại: tháng 10 năm 2011 – tháng 9 năm 2016.

Thời hạn để trả lời Bản câu hỏi là 30 ngày kể từ ngày nhận (có thể xin gia hạn tối đa thêm 30 ngày). Các bên liên quan khác có thời hạn 20 ngày để đăng ký tham gia vụ việc (dự kiến 15/5/2017). Tất cả các bên liên quan có 70 ngày để nêu ý kiến về việc sử dụng nước thay thế tính giá trị thông thường (dự kiến 3/7/2017). Trong trường hợp các bên có Đại diện tư vấn pháp lý, đại diện này phải được cho phép trong vòng 91 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra (dự kiến 24/7/2017).

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Phòng Xử lý các vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài – Cục Quản lý cạnh tranh

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền – Hà Nội

Điện thoại: (04)222. 05012

 Fax: (04)222.05003

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương