Một số thông tin chung:
- Sản phẩm bị điều tra: ống thép hàn các bon, gồm các mã HS: 7306.30.00.10; 7306.30.00.20; 7306.30.00.30.
- Nguyên đơn: công ty Novamerivan Steel Inc
- Thời kỳ điều tra: 01/7/2017 – 30/6/2018
- Cáo buộc của nguyên đơn: Nguyên đơn cáo buộc rằng, sản phẩm CWP đang bị bán phá giá tại thị trường Canada và gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất nội địa nước này.
- Lịch trình dự kiến của CBSA (đến giai đoạn sơ bộ):
Thông tin chi tiết vụ việc xem tại: https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/menu-eng.html

Thời gian

Nội dung

20/7/2018

Khởi xướng điều tra

3/8/2018

Ban hành bản lý do khởi xướng điều tra

13/8/2018

Thời hạn trả lời của các nhà nhập khẩu

28/8/2018

Thời hạn trả lời câu hỏi của chính phủ và doanh nghiệp xuất khẩu

18/10/2018

Ban hành quyết định sơ bộ

2/11/2018

Ban hành bản trình bày lý do đưa ra kết luận sơ bộ

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Phòng Xử lý phòng vệ thương mại nước ngoài – Cục Phòng vệ thương mại
Địa chỉ: 25 Ngô Quyền – Hà Nội
Điện thoại: (024)73037898
Cục Phòng vệ thương mại
Nguồn: Moit.gov.vn