Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) mới đây công bố thuế sơ bộ đối với tôm NK từ Ấn Độ và Thái Lan trong đợt xem xét hành chính lần thứ 11 với các lô tôm từ 1/2/2015 đến 31/1/2016.

Công ty Falcon Marine của Ấn Độ chịu mức 1,07%, cao hơn so với phán quyết cuối cùng của DOC trong đợt xem xét lần thứ 10. Trong khi, mức thuế trung bình của cả nước thấp hơn mức 2,2% của đợt xem xét lần thứ 10. Trong khi thuế đối với Liberty Group giảm xuống 0% từ 3,37%.

Đối với Thái Lan, công ty XK tôm Thai Union/Pakfood’s chịu mức thuế tăng từ 0% trong đợt xem xét thứ 10 lên 0,51% trong kết quả sơ bộ của đợt xem xét lần thứ 11. Trong khi mức thuế trung bình giảm xuống 0,81% từ 1,36%.

DOC dự kiến công bố kết quả cuối cùng của POR 11 trong vòng 120 ngày sau khi công bố kết quả sơ bộ, vào khoảng đầu tháng 7/2017. Lịch công bố này có thể dao động trong vòng 60 ngày sau đó, vào khoảng tháng 9/2017.

Nguồn: vasep.com.vn