Sản phẩm bị áp thuế nằm trong mã CN 8711 60 10 và ex 8711 60 90 (mã TARIC 8711609010).
EU tính biên độ phá giá của các công ty Trung quốc từ 32,8% - 100,3%; thuế đối kháng từ 3,9 đến 17,2% và thuế chống phá giá áp dụng cho các công ty khác nhau từ mức 10,2% đến 70,1%.
Chi tiết của Quyết định Thi hành này xem ở file đính kèm.
Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU (kiêm nhiệm Lúc-xăm-bua, Ủy ban châu Âu)
Nguồn: Moit.gov.vn