Theo đó, kể từ 1/4/2017, tất cả thủy sản nuôi và tự nhiên NK vào Hàn Quốc đều phải có chứng thư NK do cơ quan thẩm quyền nước XK cấp.

MOF đã điều chỉnh Điều 25 và 28 của Luật này đồng thời bổ sung một số giải pháp mới như sau:

- Tất cả tôm ướp lạnh/đông lạnh (trừ tôm bỏ vỏ, bỏ đầu) sẽ phải kèm theo chứng thư nhập khẩu do cơ quan thẩm quyền nước XK cấp

- Tất cả động vật thủy sinh tự nhiên phải có chứng thư nhập khẩu do cơ quan thẩm quyền nước XK cấp

- Các mặt hàng bị chỉ định kiểm dịch (quarantine) do hành khách mang theo bao gồm các loài thủy sinh (tôm ướp lạnh và đông lạnh, thủy sản sống, hàu đông lạnh hoặc ướp lạnh, bào ngư) cũng phải có chứng thư nhập khẩu do cơ quan thẩm quyền nước XK cấp

Luật sửa đổi dự kiến có hiệu lực từ 1/4/2017.

Nguồn: vasep.com.vn