Chương trình giám sát thủy sản nhập khẩu vào Hoa Kỳ được xây dựng nhằm triển khai các thủ tục cho phép, khai báo dữ liệu và lưu trữ hồ sơ đối với một số loài được nhập khẩu vào Hoa Kỳ và các nhà nhập khẩu thủy sản của Hoa Kỳ là đối tượng phải thực hiện Chương trình này. Các nhà nhập khẩu thủy sản của Hoa Kỳ phải khai báo các thông tin về thời điểm thu hoạch sản phẩm thủy sản khi nộp hồ sơ xin nhập khẩu và lưu trữ hồ sơ về chuỗi hành trình của sản phẩm thủy sản từ lúc thu hoạch chođến khi nhập khẩu vào Hoa Kỳ.

Mười ba loài nằm trong phạm vi điều chỉnh của Chương trình này thuộc danh mục các loại được xác định có nguy cơ cao khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định và gian lận thương mại bao gồm bào ngư, cá tuyết Đại Tây Dương, Cua Xanh (Đại Tây Dương), cá nục heo, Cá mú, Cua hoàng đế (đỏ), cá tuyết Thái Bình Dương, Cà hồng, Hải sâm, Cá mập, Tôm, Cá kiếm, Cá ngừ (Vây dài, mắt to, ngừ vằn, vây vàng và vây xanh). Theo danh mục này, các đối tượng bị ảnh hưởng chính ở Việt Nam bao gồm: tôm (cả tôm khai thác và tôm nuôi), cá kiếm, cá ngừ (mắt to, vây vàng, ngừ vằn), ghẹ xanh. Tuy nhiên, tôm và bào ngư là 02 đối tượng chưa phảithực hiện các quy định thuộc chương trình này.

Kể từ ngày 1/1/2018 tất cả các lô hàng khi nhập khẩu vào Mỹ đều phải có hồ sơ nhập khẩu đáp ứng đầy đủ các quy định của Chương trình giám sát thủy sản nhập khẩu của Hoa Kỳ (các lô hàng thủy sản dự kiến xuất khẩu vào Hòa Kỳ trong khoảng thời gian từ 10/11/2017 đã phải thực hiện khai báo dữ liệu về thời điểm thu hoạch và dữ liệu về chuỗi cung ứng để lưu hồ sơ theo quy định của Hoa Kỳ).

Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản đề nghị các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản vào Hoa Kỳ truy cập vào địa chỉ:

http://www.iuufishing.noaa.gov/RecommendationsandActions/RECOMMENDATION1415/FinalRuleTraceability.aspx để biết thông tin về Quy định cuối cùng của Chương trình giám sát thủy sản nhập khẩu của Hoa Kỳ và các biểu mẫu khai báo điện tử theo quy định của Chương trình này.

Nguồn: Agrotrade.gov.vn