Danh mục 15 mặt hàng được bãi bỏ cấm nhập gồm: Cá nuôi các loại (trừ tôm và mực), bia các loại, rượu các loại, thịt heo, thuốc hút, thịt bò, thịt trâu, nước khoáng các loại, gà, vịt, trứng gà, trứng vịt (trừ trứng vịt lộn), rau các loại, nước ngọt các loại, gạo các loại.

Việc bãi bỏ này của chính quyền tỉnh Attapư là phù hợp với các quy định của Hiệp định thương mại giữa Việt Nam và Lào ký ngày 3/3/2015; Hiệp định thương mại biên giới giữa 2 nước ký ngày 27/6/2015; các nội dung đàm phán của Hiệp định Xúc tiến và tạo thuận lợi thương mại Khu vực tam giác Việt Nam - Lào - Campuchia. Đồng thời giúp doanh nghiệp, cư dân khu vực biên giới hai bên tăng cường giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.

Nguồn: Baocongthuong.com.vn