Hai mươi tám trong số 29 nhà phân tích tham gia khảo sát cho biết ngân hàng Hàn Quốc thay đổi mức lãi suất hiện tại 1,25% và dự báo cắt giảm còn 1,0%.

Bốn trong 27 người được khảo sát dự báo thay đổi lãi suất cho biêt BOK sẽ cắt giảm lãi suất hơn nữa.

Bốn người khác cho rằng ngân hàng sẽ giữ nguyên lãi suất cho tới cuối năm thậm chí cả sau này.

Hầu hết các nhà phân tích cho biết họ kỳ vọng BOK nghiên cứu hiệu quả của việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6 cũng như nỗ lực của chính phủ để bổ sung ngân sách sẵn sàng cho Quốc hội cuối tháng 7.

Nhà phân tích Kim Ji-man tại HMC Investment & Securities cho biết điều kiện kinh tế hiện tại chưa đủ để cắt giảm lãi suất một lần nữa.

Cuối tháng trước Hàn Quốc dự kiến bổ sung ngân sách khoảng 10 nghìn tỷ won ( 8,44 tỷ USD), khi nước này đối phó vơi ảnh hưởng Anh rút khỏi liên minh Châu Âu trong thị trường tài chính, xuất khẩu yếu, tái cơ cấu ngành công nghiệp đóng và sửa chữa tàu của nước này.

Trong bối cảnh bất ổn trong và ngoài nước, ngân ngoài nước hạ dự báo tăng trưởng GDP  thấp hơn mức hiện tại là 2,8% trong báo cáo điều chỉnh  hàng quý vào ngày 14/7.

Đặc biệt là, chính phủ đã dự báo tăng trưởng ở mức 2,8% trong năm nay.

Thị trường trong những ngày gần đây  đã ổn định hơn so với ngày hôm sau bỏ phiếu Anh rút khỏi liên minh Châu Âu, và dữ liệu chính thức đã cho thấy Anh rút khỏi liên minh Châu Âu ít có ảnh hưởng lên luồng vốn.

 Tuy nhiên, xuất khẩu  giảm nhẹ vào tháng 6, tiếp tục giảm từ tháng 1/2015.

 Vào đầu tháng này, quan chức chính phủ kêu gọi  thận trọng trong triển vọng xuất khẩu. Họ tiếp tục đề phòng Anh rút khỏi liên minh Châu Âu sẽ gây ảnh hưởng  đến tăng trưởng thế giới, mặc dù xuất khẩu giảm với tốc độ chậm nhất trong tháng 6

Đồng thời, Thống đốc ngân hàng Lee Ju-yhang sẽ giải thích tại hội nghị vào ngày thứ Năm (14/7) tại sao lạm phát không đạt đến mức mục tiêu là 2%.

Nguồn: VITIC/Reuters