Cơ quan tiền tệ Singapore "hy vọng các tổ chức tài chính để thực hiện kiểm soát mạnh mẽ trong các hệ thống công nghệ thông tin của mình như quy định trong Hướng dẫn quản lý rủi ro công nghệ MAS ", một phát ngôn viên cho biết.

"Điều này bao gồm việc duy trì một mức độ cao về an ninh cho các hệ thống công nghệ thông tin quan trọng của họ, chẳng hạn như SWIFT."

MAS của Singapore sẽ tiếp tục theo dõi tình hình an ninh và các mối đe dọa phải đối mặt của ngành công nghiệp tài chính và cung cấp hướng dẫn khi cần thiết, người phát ngôn cho biết.

Nguồn: VITIC/Reuters