Lieneke Schol - Bộ trưởng Bộ sản xuất cho biết, Cơ quan Thú y Thủy sản của nước này (Sanipes) sẽ không cấp chứng thư vệ sinh cho nhập khẩu tôm chân trắng và tôm sú từ các nước bị ảnh hưởng bởi dịch AHPND/EMS. Các nước này bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Mexico, Philippines và Texas - Mỹ.

Schol cho biết biện pháp nhằm mục đích ngăn dịch bệnh này xâm nhập vào hoạt động sản xuất tôm sẽ vẫn được áp dụng cho đến khi các nước này hoàn toàn thoát khỏi dịch bệnh.

Nguồn: Vasep.com.vn