Đây là vụ việc Thái Lan đã điều tra và áp dụng biện pháp tự vệ từ năm 2014, gia hạn lần thứ nhất vào năm 2016, lần thứ hai năm 2018.
Lịch trình của vụ việc như sau:
- Thời hạn để các bên liên quan có ý kiến về vụ việc là trước 16h30 ngày 06 tháng 2 năm 2020;
- Thời hạn để các bên liên quan trả lời bản câu hỏi, cung cấp thông tin là trước 16h30 ngày 17 tháng 2 năm 2020. Bản câu hỏi, xem tại đây.
- Thời gian tổ chức phiên điều trần là 9h30 ngày 12 tháng 2 năm 2020 và các bên liên quan cần đăng ký tham gia trước 16h30 ngày 06 tháng 02 năm 2020 (quy định vệ phiên điều trần công khai được đăng tải tại: http//www thaitr.go.th/). Các bên liên quan trình bày quan điểm cần phải có văn bản đính kèm gửi DFT tại phiên điều trần.
Căn cứ thông tin trên, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu có liên quan của Việt Nam tham gia hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra để đạt được kết quả khả quan trong vụ việc đồng thời thường xuyên liên lạc, trao đổi với Cục trong suốt quá trình điều tra để phối hợp xử lý vụ việc.
Thông tin liên hệ:
Phòng Xử lý phòng vệ thương mại nước ngoài
Cục Phòng vệ thương mại
Điện thoại: 024 73037898
Thư điện tử: tralt@moit.gov.vn; thanhlk@moit.gov.vn.
Cục Phòng vệ thương mại

Nguồn: Cổng Thông Tin Điện Tử Bộ Công Thương