Theo thông báo trên trang tin điện tử của WTO, ngày 17/10/2017, Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố kết luận vụ việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với bàn chải đánh răng và đề xuất biện pháp áp dụng.
Theo đó, cơ quan điều tra Thổ Nhĩ Kỳ xác định tồn tại thiệt hại nghiêm trọng của ngành sản xuất bàn chải đánh răng trong nước do sự gia tăng nhập khẩu sản phẩm tương tự gây ra. Căn cứ kết luận này, cơ quan điều tra Thổ Nhĩ Kỳ đã đề xuất áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với sản phẩm bị điều tra trong thời hạn 3 năm gồm các giai đoạn: giai đoạn 1: 0,23 USD/đơn vị sản phẩm, giai đoạn 2: 0,22 USD/đơn vị sản phẩm và giai đoạn 3: 0,21 USD/đơn vị sản phẩm.
Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang xem xét hạn ngạch thuế quan sản phẩm bàn chải đánh răng sẽ không chịu mức thuế tự vệ. Lượng hạn ngạch thuế quan sẽ được xác định và công bố cùng với Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ về áp dụng biện pháp tự vệ.
Dự kiến, sau khi các quy trình pháp lý hoàn tất, Hội đồng Bộ trưởng sẽ ra Quyết định áp dụng biện pháp tự vệ trong đó phê chuẩn ngày biện pháp tự vệ sẽ có hiệu lực áp dụng.
Trước đó, ngày 3/5/2017, trang tin điện tử WTO đã đăng tải thông tin về việc ngày 22/4/2017, Thổ Nhĩ Kỳ đã khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bị điều tra nói trên. Cụ thể, sản phẩm bị điều tra: bàn chải đánh răng mã HS 9603.21.00.00.00. Theo đó, ngày 20/6/2017, Bộ Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành phiên điều trần công khai về vụ việc để tạo cơ hội cho các bên liên quan có thể trình bày quan điểm về vụ việc.
Nguồn: Thu Hà/Báo Công Thương điện tử