Theo đó, Cơ quan liên quan Trung Quốc đã xây dựng cơ chế phối hợp thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp và đăng ký đầu tư “một cửa liên thông” giữa cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan khác nhằm tạo thuận lợi cho nhà đầu tư rút ngắn thời gian, kinh phí thực hiện thủ tục cho các doanh nghiệp FDI, đảm bảo sự triển khai hiệu quả, thủ tục đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp được nhanh chóng, thuận lợi. Các doanh nghiệp có thể chọn hình thức đăng ký “một cửa liên thông” khi nộp hồ sơ ở cơ quan đầu mối (có thể đăng ký điện tử) cấp phép đầu tư tại địa phương, sau đó các thông tin trong hồ sơ sẽ được tự động chuyển lên kho dữ liệu trung tâm được kết nối với các cơ quan đơn vị liên quan như Hải quan, Bộ Thương mại vv…Các thông tin sẽ được các đơn vị hữu quan xử lý, phản hồi gửi lên hệ thống, và doanh nghiệp sẽ được nhận giấy phép trong thời gian sớm nhất khi đã đủ điều kiện.

Chi tiết tham khảo website:

http://www.mofcom.gov.cn/article/b/f/201803/20180302717939.shtml

Vụ thị trường Châu Á- Châu Phi

Nguồn: Vietnamexport.com