Vẫn còn" room khá lớn cho hướng dẫn lãi suất thấp" để giúp cắt giảm chi phí tài trợ cho các công ty, nhà nghiên cứu Cao Yujin tại Uỷ ban cải cách và phát triển quốc gia của Trung Quốc ( NDRC ) cho biết trên trang web của NDRC. 
Cao đã nói tỷ lệ dự trữ bắt buộc ngân hàng hiện thời (RRR) vẫn còn tương đối cao và lãi suất cơ bản của Trung Quốc vẫn tích cực. 
Ngân hàng Trung ương của Trung Quốc đã giảm lãi suất sáu lần kể từ cuối năm 2014 và đã giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc với mọi ngân hàng năm lần khi nó tìm cách phục hồi nền kinh tế suy thoái. 
Đối với doanh nghiệp, chi phí hỗ trợ cho các doanh nghiệp tại Trung Quốc cao hơn 50% so với nhiều nơi như là Mỹ và Châu Âu, một phần là do chi phí bảo hiểm rủi ro cao hơn, Cao đã nói. 

NDRC yêu cầu Ngân hàng Trung ương" tìm thời điểm thích hợp để giảm lãi suất và tỷ lệ dự trữ bắt buộc ngân hàng hơn nữa" trong động thái đầu tháng này, nhưng sau đó đã rỡ nhận xét trong lời tuyên bố cập nhật đăng trên trang web của mình.

Nguồn: VITIC/Reuters