Trung Quốc sẽ giảm từ 3-7% thuế NK đối với 10 sản phẩm thủy hải sản khác nhau, do vậy nhu cầu các mặt hàng này tại Trung Quốc trong thời gian tới có xu hướng tăng.

Trung Quốc sẽ giảm thuế NK đối với 17 sản phẩm thủy sản từ ngày 01/01/2017; trước đó có 7 mặt hàng đã được giảm mức thuế. Tuy nhiên, theo MofC, việc giảm thuế này chỉ là "tạm thời" để cải thiện tình trạng thiếu hụt nguồn cung và có thể trở lại mức bình thường bất cứ lúc nào.

Cá minh thái

Các nhà NK cá minh thái (mã HS 030367) có thể được hưởng lợi nhiều nhất từ ​​việc giảm thuế quan. Năm 2015, NK cá minh thái của Trung Quốc đạt 740 triệu USD. Theo Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), đến nay, Trung Quốc trở thành nhà NK cá minh thái lớn nhất thế giới. Biểu thuế NK cá minh thái sẽ được giảm từ 10% xuống còn 5%.

Phần lớn sản phẩm cá minh thái của Trung Quốc là hàng chế biến và tái XK. Ngoài ra, thị trường cá thịt trắng nội địa cũng đang phát triển nhanh chóng. Các nhà chế biến lớn nước này cung cấp đến 50% lượng sản phẩm cá thịt trắng cho thị trường trong nước.

NK các mặt hàng cá thịt trắng đông lạnh khác cũng đã được hưởng lợi từ việc giảm thuế quan, như cá tuyết cod (2%), cá trích (2%), cá chim (2%), cá bơn Đại Tây Dương (5%) và cá hố (5%).

Cá ngừ

Thuế quan đối với cá ngừ vây dài, vàng, cá ngừ mắt to, cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương, cá ngừ vây xanh Thái Bình Dương và cá ngừ vây xanh miền Nam sẽ được giảm từ 12% xuống còn 6%.

Sản lượng khai thác cá ngừ của Trung Quốc đạt khá, chủ yếu từ cảng Trung Quốc chứ không phải từ Bangkok, để phục vụ cho thị trường trong nước và XK.

Theo ITC, phần lớn cá ngừ NK vào Trung Quốc là cá ngừ đóng hộp, không đông lạnh. Trong năm 2015, NK cá ngừ đông lạnh vào Trung Quốc đạt khoảng 30 triệu USD, trong đó NK cá ngừ vây vàng đông lạnh là 23 triệu USD.

Tôm nước lạnh

Thuế NK đối với tôm nước lạnh phía Bắc (pandalus borealis, mã HS 03061612) cũng sẽ được giảm từ 5% xuống 2%. Năm 2015, theo ITC, Trung Quốc là nước NK lớn nhất thế giới của pandalus nước lạnh phía bắc, với giá trị NK đạt 162 triệu USD.

Các nhà XK Canada sẽ được hưởng lợi nhất; năm 2015, XK tôm nước lạnh pandalus của Canada sang Trung Quốc đạt 104 triệu USD.

Cua (đông lạnh và không đông lạnh)

Mức thuế NK đối với cua đông lạnh (mã HS 03061490) cũng sẽ được giảm từ 10% xuống 5%,.

Trong năm 2015, theo ITC, giá trị NK cua đông lạnh của Trung Quốc đạt 171 triệu USD, chủ yếu là từ Canada (90 triệu USD) và Mỹ (40 triệu USD). Phần lớn hàng NK phục vụ cho chế biến và sau đó tái XK.

Trung Quốc cũng sẽ giảm thuế NK đối với cua sống (mã HS 03063399) từ 14% xuống 7%. Điều này sẽ giúp các nhà NK trong nước tăng thêm lợi nhuận, vì phần lớn cua sống NK được tiêu thụ trong nước.

Trong năm 2015, theo ITC, giá trị cua (mã HS 03062499) NK của Trung Quốc đạt 311 triệu USD, trong đó, giá trị NK từ Canada là 76 triệu USD và từ Mỹ là  41 triệu USD.

Tôm hùm

Năm 2015, MofC giảm thuế NK đối với tôm hùm không đông lạnh (mã HS 03062190 và HS 03062290) từ 15% xuống 10%.

Năm 2015, NK tôm hùm không đông lạnh của Trung Quốc đạt 529 triệu USD. New Zealand là nước XK tôm hùm mã HS 03062190 lớn nhất sang Trung Quốc với giá trị XK 219 triệu USD. NK tôm mã HS 03062290 của Trung Quốc từ Canada và Mỹ đạt lần lượt là 102 triệu USD và 84 triệu USD.

Tuy nhiên, ngoài việc thuế quan đối với cua chưa rõ ràng, cũng có thể có lỗi trong các tài liệu của MofC về thuế NK đối với 2 mã sản phẩm này.

Theo các tài liệu thuế quan, từ ngày 01/01/2017, mức thuế đối với các sản phẩm thuộc mã HS 03063190 và 03063290 sẽ được giảm từ 15% đến 10%. Định nghĩa trước đó cho 2 mã sản phẩm này là "tôm hùm sống/tươi/ướp lạnh và tôm hùm khác", trong khi sau này được định nghĩa là "tôm càng (crayfish) sống/tươi/ướp lạnh".

Tuy nhiên, do hải quan Trung Quốc đã áp dụng cả những quy định NK trước đó, các nhà NK và XK nên tìm hiểu trước các lô hàng vào Trung Quốc tiếp theo của họ để xác nhận chế độ thuế quan mới.

Nguồn: vasep.com.vn