Báo cáo bao gồm 03 bản đề xuất khác nhau của 04 Ủy viên (có 02 Ủy viên chung 01 bản báo cáo) liên quan đến biện pháp tự vệ áp dụng nhằm hạn chế hàng hóa nhập khẩubị điều tra vào Hoa Kỳ. Các đề xuất của Ủy viên bao gồm:

(i) Áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với các sản phẩm pin năng lượng mặt trời

(ii) Áp dụng thuế nhập khẩu bổ sung đối với mô-đun

(iii) Áp dụng biện pháp hạn chế lượng nhập khẩu sản phẩm bị điều tra.

(iv) Thời gian áp dụng biện pháp là 04 năm.

(v) Các thành viên cũng đề xuất loại trừ không áp dụng biện pháp khắc phục đối với sản phẩm bị điều tra nhập khẩu từ một số nước/vùng lãnh thổ mà không gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất nội địa Hoa Kỳ.

(Chi tiết về báo cáo đề xuất biện pháp khắc phục xin xem tại đây:

https://www.usitc.gov/press_room/documents/solar201_remedy_commissionerstatements.pdf)

Các đề xuất biện pháp khắc phục này sẽ được đưa vào Báo cáo đầy đủ để gửi tới Tổng thống vào ngày 13 tháng 11 năm 2017. (Báo cáo của USITC gửi Tổng thống sẽ được công bố vào ngày 4 tháng 12 năm 2017 tại đây:

 https://pubapps.usitc.gov/applications/publogs/qry_publication_loglist.asp)

Tổng thống sẽ ra quyết định cuối cùng về việc có cần áp dụng biện pháp hay không, hình thức, mức độ và thời gian áp dụng. Tuy nhiên, luật pháp Hoa Kỳ cũng quy định, thời gian áp dụng biện pháp ban đầu không được quá 04 năm, có thể được gia hạn, nhưng tổng thời gian áp dụng biện pháp không quá 08 năm.

Trước đó, ngày 22 tháng 9 năm 2017, Ủy ban thương mại quốc tế Hoa Kỳ (USITC) đã biểu quyết về vấn đề thiệt hại trong vụ việc này. Theo đó, cả 4 Ủy viên đã bỏ phiếu biểu quyết và đều cho rằng ngành sản xuất nội địa Hoa Kỳ chịu thiệt hại nghiêm trọng do sự gia tăng nhập khẩu sản phẩm bị điều tra.

Một số thông tin chung về vụ việc:

- Ngày khởi xướng điều tra: 17 tháng 5 năm 2017.

- Sản phẩm bị điều tra: tấm pin năng lượng mặt trời có mã HS 8541.40.6030, 8541.40.6020 (đối với CSPV modules), 8501.61.00.00 và 8507.20.80 (đối với CSPV cells), và 8501.31.8000.

- Nguyên đơn: Công ty Suvina Inc.

- Nguyên đơn cáo buộc rằng pin năng lượng mặt trời nhập khẩu vào Hoa Kỳ đã chiếm lĩnh thị phần đáng kể của các nhà sản xuất trong nước và khiến cho các nhà sản xuất này lâm vào tình trạng khó khăn, lỗ kéo dài và thậm chí đóng cửa, gây ra tình trạng mất việc làm trên diện rộng.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Phòng Xử lý phòng vệ thương mại nước ngoài - Cục Phòng vệ thương mại

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền – Hà Nội

Điện thoại: (024)222. 05012

Fax: (024)222.05003

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương