Áp dụng với 2 mã số

Cụ thể, các DN được miễn trừ gồm: Công ty TNHH Panasonic Việt Nam, Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng, Công ty TNHH điện lạnh Hòa Phát, Công ty TNHH điện tử Samsung HCMC CE Conphex, Công ty CP Viettronics Tân Bình, Công ty TNHH điện máy Aqua Việt Nam, Công ty CP đầu tư, xây lắp và vật liệu xây Đông Anh, Công ty TNHH đầu tư xây dựng Pride Việt Nam, Công ty CP bao bì kim loại Việt Nam, Công ty TNHH thiết bị giáo dục Tân Hà, Công ty TNHH Daesun Vina, Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tôn Trường Thắng và Công ty TNHH Superior Multi-Packaging VN.

Theo các quyết định của Bộ Công Thương, chỉ cho phép áp dụng miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với tôn màu chất lượng cao là các loại tôn PCM, VCM, PVDF có mã HS 7210.70.10 và mã HS 7212.40.20.

Tuy nhiên, theo Tổng cục Hải quan, về phân loại mặt hàng, căn cứ chú giải pháp lý, chú giải SEN, nội dung nhóm, phân nhóm tại Danh mục hàng hóa XNK ban hành kèm theo Thông tư 103/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính thì không có tiêu chí để phân biệt tôn màu chất lượng cao và tôn màu chất lượng thông thường tại mã số HS 7210.70.10 và mã HS 7212.40.20.

Do đó, khi DN NK tôn màu khai báo mã HS 7210.70.10 và mã HS 7212.40.20 thì cơ quan Hải quan không có cơ sở để xác định tôn màu chất lượng cao thuộc đối tượng được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ.

Tổng cục Hải quan cho rằng, Bộ Công Thương cần hướng dẫn phương pháp hoặc đưa ra các tiêu chuẩn kỹ thuật làm cơ sở kiểm tra, đối chiếu để xác định hàng hóa NK là tôn màu chất lượng cao được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ.

Làm rõ điều kiện hoàn trả tiền thuế tự vệ đã nộp

Liên quan đến điều kiện được hoàn trả tiền thuế tự vệ nộp thừa, theo hướng dẫn tại các quyết định miễn trừ thì một trong các điều kiện để DN được hưởng miễn trừ áp dụng biện pháp tự về và hoàn thuế tự vệ đã nộp là hàng hóa NK để sản xuất thiết bị gia dụng hoặc tủ lạnh, máy giặt.

Theo Tổng cục Hải quan về vấn đề nay, sẽ xảy ra trường hợp hàng hóa đã NK trước khi Bộ Công Thương ban hành quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ hoặc tại thời điểm DN khai hải quan thì cơ quan Hải quan không có cơ sở để xác định hàng hóa NK để sản xuất đồ gia dụng, tủ lạnh, máy giặt hay phục vụ mục đích khác.

Do vậy, Bộ Công Thương nên xem xét bổ sung tại các quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ số lượng, số tờ khai hàng hóa đã NK, khối lượng hàng hóa đã NK, khối lượng hàng hóa đã NK được hoàn trả lại tiền thuế tự vệ đã nộp. Đối với các lô hàng NK trong thời gian tới, cơ quan Hải quan sẽ căn cứ vào nội dung khai báo mục đích NK của người khai hải quan và quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ của Bộ Công Thương để xem xét miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ.

Tổng cục Hải quan cũng đề nghị Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra việc kinh doanh, sản xuất của DN. Trường hợp phát hiện NK với mục đích khác thì thông báo cho cơ quan Hải quan để tiến hành xử phạt và truy thu thuế.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan cũng đề nghị Bộ Công Thương có ý kiến về việc áp dụng điều kiện tiêu chuẩn hạn chế các chất độc hại và tiêu chuẩn về độ dày để hưởng miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ và hoàn thuế tự vệ; đồng thời hướng dẫn rõ việc trừ lùi lượng hạn ngạch.

Nguồn: Baohaiquan.vn