Cụ thể, kể từ ngày 19-8, có 17 cơ sở chế biến thủy sản được xuất khẩu vào Panama gồm: Công ty TNHH Minh Đăng (DL 449); Xí nghiệp Đông lạnh 8, Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (DL 08); Xí nghiệp 3, Công ty CP Vĩnh Hoàn (DL 500); Phân xưởng 2, Công ty CP Vĩnh Hoàn (DL 61); Công ty CP Vĩnh Hoàn; (DL 147); Công ty CP Thủy sản An Phú (DL 26); Công ty CP Thủy sản Nam Sông Hậu (DL 753); Xí nghiệp chế biến thủy sản Hoàng Phương, Công ty CP chế biến thủy sản Út Xi (DL 322); Công ty TNHH chế biến xuất nhập khẩu  thủy sản Quốc Ái (DL 747); Công ty TNHH Thủy sản Biển Đông (DL 15); Công ty CP Thủy sản Hải Sáng (DL 387); Công ty TNHH Đại Thành (DL 471); Công ty CP châu Âu (DL 518); Công ty CP XNK Thủy sản Thanh Hóa (DL 47); Công ty CP Thủy sản NTSF, Nhà máy chế biến Nha Trang SEAFOODS Cần Thơ (DL 548); Công ty CP Thủy sản Vinh Quang (DL 405); Công ty CP Nha Trang SEAFOODS-F.17, Nhà máy chế biến thủy sản F.17 (DL 17).

Để tránh phát sinh vướng mắc khi xuất khẩu vào Panama, Nafiqad đề nghị các doanh nghiệp chủ động trao đổi với khách hàng, nhà nhập khẩu bảo đảm các sản phẩm được AUPSA phê duyệt.

Đồng thời, đăng ký cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Panama theo quy định tại Mục 2, Mục 3, Chương III của Thông tư 48/2013,TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNT tại các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản trực thuộc Nafiqad.

Nguồn: baohaiquan.vn