Cụ thể, năm 2017, Bộ Công Thương đã và đang phối hợp với Tổng cục Hải quan triển khai kết nối 6 thủ tục hành chính mới với cổng thông tin một cửa quốc gia gồm: Thủ tục cấp giấy phép XNK tiền chất vật liệu nổ công nghiệp; thủ tục cấp giấy phép XNK tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp; thủ tục khai báo hóa chất NK; thủ tục NK thuốc lá nhằm mục đích phi thương mại; thủ tục đề nghị cấp văn bản chấp thuận tham giá thí điểm tự chứng nhận xuất xứ trong ASEAN; thủ tục thông báo chỉ tiêu NK nguyên liệu thuốc giá, giấy cuốn điếu thuốc lá.

Đến nay, thủ tục khai báo hóa chất đã được thống nhất phương án kỹ thuật để triển khai chính thức vào ngày 25/11.

Đối với ba thủ tục: Thủ tục cấp giấy phép XNK tiền chất vật liệu nổ công nghiệp; thủ tục cấp giấy phép XNK tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp và thủ tục đề nghị cấp văn bản chấp thuận tham giá thí điểm tự chứng nhận xuất xứ trong ASEAN, Bộ Công Thương đã hoàn thành việc xây dựng hệ thống tiếp nhận hồ sơ từ Hệ thống một cửa quốc gia.

Với hai thủ tục: Thủ tục NK thuốc lá nhằm mục đích phi thương mại và thủ tục thông báo chỉ tiêu NK nguyên liệu thuốc giá, giấy cuốn điếu thuốc lá, Bộ Công Thương gửi tài liệu, quy trình các thủ tục sang Tổng cục Hải quan; đã hoàn thành việc xây dựng hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại Bộ Công Thương.

Hiện tại để triển khai hiệu quả và đúng tiến độ đặt ra, Bộ Công Thương đang tiếp tục phối hợp với Tổng cục Hải quan xây dựng kế hoạch vận hành thí điểm trước khi đưa vào hoạt động chính thức trong năm 2017.

Năm 2016, Bộ Công Thương đã xây dựng và đưa vào hoạt động 5 thủ tục hành chính gồm: Thủ tục cấp giấy phép XNK vật liệu nổ công nghiệp; thủ tục cấp giấy phép NK các chất làm suy giảm tầng ô-zôn; thủ tục cấp giấy chứng nhận quy trình Kimberley đối với kim cương thô; thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D; thủ tục cấp giấy phép NK tự động mô tô phân khối lớn.

Nguồn: Baohaiquan.vn