Theo đó, Cơ quan điều tra Ấn Độ xác định biên độ bán phá giá sản phẩm bị điều tra từ Việt Nam là từ 35% – 45%, từ Trung Quốc là từ 310% – 320%. Tuy nhiên, DGAD cũng xác định hàng hóa bán phá giá không gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất nội địa của Ấn Độ, cũng như không đủ chứng cứ chứng minh sự gia tăng nhập khẩu sẽ gây tác động tiêu cực đến ngành sản xuất nội địa khi xem xét vấn đề đe dọa thiệt hại đáng kể. Do vậy, DGAD không yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm bị điều tra.
Một số thông tin chung về vụ việc:
1. Ngày khởi xướng điều tra: 20/10/2015.
2. Sản phẩm bị điều tra: pin AA – mã HS: 8506.10 (theo đơn kiện)
3. Nguyên đơn: Association of Indian Dry Cell Manufacturers (hiệp hội các nhà sản xuất pin khô Ấn Độ) đại diện cho ngành sản xuất trong nước.
4. Giai đoạn điều tra: 01/4/2014 – 31/3/2015 (giai đoạn điều tra thiệt hại từ 01/4/2011 – 31/3/2015).
Nhấp vào đây để tải công báo kết luận của Ấn Độ.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Phòng Xử lý các vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài – Cục Quản lý cạnh tranh- Bộ Công Thương
Địa chỉ: 25 Ngô Quyền – Hà Nội
Điện thoại: (04)222. 05012. Fax: (04)222.05003
Nguồn: vietnamexport.com