Ngày 12 tháng 5 năm 2017, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1682A/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với một số sản phẩm phân bón nhập khẩu vào Việt Nam.

Trên cơ sở Kết luận điều tra sơ bộ của vụ việc, ngày 04 tháng 8 năm 2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3044/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với sản phẩm phân bón DAP và MAP có mã HS: 3105.10.20; 3105.10.90; 3105.20.00; 3105.30.00; 3105.40.00; 3105.51.00; 3105.59.00; 3105.90.00.

Căn cứ theo Quyết định này, mức thuế tự vệ tạm thời là 1,855,790 VND/tấn và bắt đầu có hiệu lực chính thức từ ngày 19 tháng 8 năm 2017.

Biện pháp tự vệ tạm thời được áp dụng trong khoảng thời gian không quá 200 ngày kể từ ngày có hiệu lực. Biện pháp này sẽ chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

· Sau ngày 06 tháng 3 năm 2018; hoặc

· Bộ Công Thương ban hành Quyết định áp dụng biện pháp tự vệ chính thức.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ theo địa chỉ dưới đây:

Phòng Điều tra vụ kiện phòng vệ thương mại của doanh nghiệp trong nước

Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điều tra viên phụ trách vụ việc:

Anh Nguyễn Hữu Trường Hưng: (+84 24) 2220.5002; email: hungnht@moit.gov.vn.

Chị Phan Mai Quỳnh: (+84 24) 2220.5002 (máy lẻ: 1039); email: quynhpm@moit.gov.vn.

Nhấp vào đây để tải về:

1. . Quyết định áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời và Thông báo kèm theo.

2. Kết luận  điều tra sơ bộ (Bản công khai).

Cục Quản lý cạnh tranh

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương