Theo đó, Bộ Tài chính thông báo mức thuế suất bình quân gia quyền áp dụng trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu quý 3 năm 2018. Các mức lần lượt là: xăng 10%; dầu diezen 0,88%; dầu madut 2,04% và dầu hỏa 0,14%. Theo số liệu tổng hợp của cơ quan thuế và hải quan quý 2/2018, tỷ trọng xăng từ nguồn nhập khẩu là 43,5% và nguồn sản xuất trong nước là 56,5%.
Về thuế tiêu thụ đặc biệt trong giá cơ sở xăng dầu, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương chủ động nắm bắt tình hình, các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để chủ trì, hướng dẫn.
Nguồn: Doanhnghiepvn.vn