Về phân loại hàng hóa, Tổng cục Hải quan cho biết, theo Biểu thuế XK ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính thì bột oxit silic mịn và siêu mịn có kích thước hạt từ 96µm (micrô mét) được phân loại như sau:

Loại: SEPASIL TFT 6, SIKRON sv 300, SIKRON sv 500, SIKRON sv 800, thuộc mã số 2505.10.00.10 " - - Bột oxit silic mịn và siêu mịn có kích thước hạt từ 96µm (micrô mét) trở xuống (gồm SEPASIL TFT 6; SIKRON sv 300; SIKRON sv 500; SIKRON sv 800). Thuế suất thuế XK 5%.

Loại khác, thuộc mã số 2505.10.00.90 " - - Loại khác". Thuế suất thuế XK 30%.

Theo kết quả phân tích tại các Thông báo kết quả phân tích số 169/TB- PTPL ngày 2-2-2016, số 269/TB-PTPL ngày 8-3-2016, số 270/TB-PTPL ngày 8/3/2016 đối với mặt hàng xuất khẩu của Công ty: Mẫu hàng là "Bột oxit silic mịn có kích thước hạt từ 96µm (micro met) trở xuống, được nghiền từ cát tự nhiên. Tuy nhiên, theo khai báo và tên thương mại: Mặt hàng là Silica powder 325mesh, Silica powder TFT (THA01) và Silica powder 270 mesh (không phải các loại được chi tiết tại dòng hàng 2505.10.00.10) nên thuộc mã số 2505.10.00.90 " - - Loại khác" (thuế suất thuế XK 30%) tại Biểu thuế XK.

Về chính sách thuế đối với mặt hàng này, được biết, theo giải trình của Công ty thì các mặt hàng XK là sản phẩm công nghiệp mang hàm lượng công nghệ cao, trong đó mặt hàng bột thạch anh TFT (THA01) được dùng để sản xuất màn hình tinh thể lỏng TFT, màn hình smartphone, ... và thỏa mãn kích thước hạt mịn, siêu mịn từ 96µm (micro met) trở xuống.

Do đó, Tổng cục Hải quan cho biết, sẽ xem xét bổ sung vào dòng hàng 2505.10.00.10 khi sửa Biểu thuế XK.

Nguồn: baohaiquan.vn