Ngày 11/9, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) thông tin, Ủy Ban Chống bán phá giá Australia (ADC) thuộc Bộ Công nghiệp, Đổi mới và Khoa học Australia đã ra thông báo về việc gia hạn thời gian ban hành Báo cáo về Dữ kiện trọng yếu và Báo cáo về khuyến nghị của ADC trong vụ việc điều tra chống bán phá giá với sản phẩm tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam và Malaysia.

Theo đó, thời gian ban hành Báo cáo về Dữ kiện trọng yếu sẽ lùi đến ngày 5/11 và thời hạn cung cấp Báo cáo về các khuyến nghị của ADC tới người có thẩm quyền thuộc Bộ Công nghiệp, Đổi mới và Khoa học Australia được gia hạn tới trước/hoặc vào ngày 20/12.

Việc gia hạn này nhằm mục đích có thêm thông tin về vai trò của các bên liên quan trong việc sản xuất và xuất khẩu sản phẩm liên quan vào Australia và để xác minh thông tin mà các bên liên quan cung cấp.

Sau khi ban hành Báo cáo về Dữ liệu trong yếu, các bên liên quan có thể nộp bản đệ trình trình bày ý kiến về Báo cáo này trong vòng 20 ngày kể từ ngày ban hành.

Trước đó, ngày 8/6, ADC đã ra Thông báo khởi xướng điều tra và Báo cáo về Dữ liệu trọng yếu dự kiến được ban hành vào ngày 26/9 và bản Báo cáo cuối cùng dự kiến được ban hành vào hoặc trước ngày 10/11.

Ngày 7/8, ADC đã ra thông báo tạm thời về việc chưa áp dụng biện pháp chống bán phá giá sơ bộ đối với tháp gió (mã HS: 7308.20.00, 7308.90.00, 8502.31.10) nhập khẩu từ Việt Nam.

Nguồn: baohaiquan.vn