Tại Điều 25 Luật BHXH về điều kiện hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động đang tham gia BHXH thì người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế. Như vậy đối với người bị cách ly y tế do nghi nhiễm virut Corona mà không mắc bệnh thì không thuộc trường hợp ốm đau và không phải điều trị. Tuy nhiên, những người này sẽ phải bắt buộc nghỉ việc để phòng dịch nên liên quan đến quyền lợi BHXH.
Vì vậy, để bảo đảm quyền lợi của người lao động, BHXH Việt Nam đề xuất Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đồng ý những người bị cách ly y tế để phòng dịch được hưởng chế độ ốm đau trong thời gian cách ly y tế.
Cơ sở thực hiện cách ly y tế có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận thời gian thực hiện cách ly y tế để làm căn cứ hưởng chế độ.
Trường hợp cách ly tại nhà, không có giấy tờ để làm căn cứ thì BHXH Việt Nam đề xuất Bộ Y tế cho phép Trạm Y tế xã, phường, thị trấn cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho người lao động để làm căn cứ giải quyết chế độ ốm đau.
Xem chi tiết Công văn 422/BHXH-CSXH tại đây.

Nguồn: VITIC