“Sau khi bỏ áp giá trần, việc quản lý theo chuỗi sẽ là biện pháp cốt lõi trong công tác quản lý giá sữa của cơ quan chức năng” – đây là khẳng định của ông Võ Văn Quyền, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương tại Hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư quản lý giá sữa và thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 6 tuổi diễn ra tại Hà Nội ngày 14/4.

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Quyền - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương - cho biết, Chính phủ vừa có văn bản thông báo thống nhất với đề nghị của Bộ Công Thương về việc kết thúc áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. Theo đó, Bộ Công Thương cùng các bộ, ngành cơ quan liên quan đã xây dựng Dự thảo về quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định của Luật giá và các văn bản pháp luật có liên quan.
Công tác quản lý giá sữa được thực hiện trên tinh thần doanh nghiệp chính phủ cùng đồng thuận để đáp ứng 3 lợi ích: lợi ích của doanh nghiệp, lợi ích của người tiêu dùng và tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng. Để tạo ra sự cân bằng, cơ quan chức năng đã có những đối thoại công bằng cởi mở với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, phân phối, nhập khẩu, đại diện hiệp hội, sở công thương, eurocham… và ý kiến từ chính những người tiêu dùng.
Về biện pháp quản lý giá mới theo hướng bỏ áp trần, theo ông Quyền, Bộ Công Thương không áp dụng biện pháp mới mà thực hiện theo pháp luật về Luật giá, Luật Quản lý thương mại. “Dừng biện pháp bình ổn thị trường bằng giá trần không có nghĩa là giá sữa không được quản lý nữa mà thực tế trong điều kiện bình thưởng thì sản phẩm sữa và thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 6 tuổi vẫn thuộc danh mục bình ổn giá. Vì thế, theo quy định của pháp luật liên quan thì vẫn quản lý bằng biện pháp kê khai giá. Việc kê khai giá đã có những Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài Chính, khi tăng giảm giá thế nào và kiểm soát giá vẫn được tiến hành theo chuỗi” - ông Quyền khẳng định.