Cụ thể, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2019 như sau:
Trứng gà, trứng vịt, ngan thương phẩm không có phôi 55.181 tá; muối 110.000 tấn.
Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối được phân giao cho thương nhân trực tiếp sử dụng làm nguyên liệu sản xuất hóa chất và làm nguyên liệu sản xuất thuốc, sản phẩm y tế.
Mặt hàng trứng gia cầm: hạn ngạch thuế quan nhập khẩu trứng gia cầm được phân giao cho thương nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu.
Thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối thực hiện theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để không ảnh hưởng đến sản xuất, tiêu thụ muối của diêm dân và đáp ứng nhu cầu cho các ngành kinh tế khác.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/4/2019 đến hết ngày 31/12/2019.
Xem chi tiết Thông tư 04 tt04-2019-bct_ZHTG.doc
Nguồn: VITIC