Theo đó, Bộ sẽ tiếp tục cắt giảm 202 thủ tục điều kiện kinh doanh trên tổng số 539 điều kiện kinh doanh còn lại. Tính tổng cộng lại, Bộ Công Thương sẽ cắt giảm 879 thủ tục điều kiện kinh doanh, tương ứng 72% điều kiện kinh doanh của ngành.

Báo cáo của Bộ Công Thương cho hay: Thực hiện chủ trương của Đảng, nhà nước trong xây dựng kiến tạo, thời gian qua, Bộ đã tạo điều kiện thuận lơị cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Bộ đã trình Chính phủ ban hành tổng cộng 9 nghị định, cắt giảm 677 điều kiện đầu tư kinh doanh. Động thái này được cộng đồng doanh nghiệp rất hoan nghênh. Các nhà khoa học, kinh tế cũng đánh giá cao.

 “Với số điều kiện kinh doanh được cắt giảm, tính trên tổng số 1.216 điều kiện kinh doanh được giao thì Bộ đã cắt giảm hơn 55% số điều kiện. Nếu tính trên tổng số 6.191 điều kiện đầu tư kinh doanh của các bộ, Bộ Công Thương đã cắt giảm khoảng 11% điều kiện đầu tư kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ”, ông Sơn nói.

Ông Sơn cho biết thêm: Cùng với việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh, Bộ Công Thương cũng đang đẩy nhanh tiến độ triển khai Chính phủ điện tử theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương và thực hiện các nhiệm vụ do Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử quy định…

Nguồn: Baohaiquan.vn