Thông tư gồm có 7 điều; trong đó qui định giá dịch vụ 1 chiều vận chuyển hành khách hạng phổ thông cơ bản tối đa như sau:
- Đối với khoảng cách đường bay dưới 500 km:
+ Nhóm đường bay phát triển kinh tế xã hội: 1.600.000 đồng/vé.
+ Nhóm đường bay khác dưới 500 km: 1.700.00 đồng/vé.
- Đối với khoảng cách đường bay từ 500 km đến dưới 850 km: 2.200.00 đồng/vé.
- Đối với khoảng cách đường bay từ 850 km đến dưới 1.000 km: 2.790.00 đồng/vé.
- Đối với khoảng cách đường bay từ 1.000 km đến dưới 1.280 km: 3.200.00 đồng/vé.
- Đối với khoảng cách đường bay từ 1.280 km trở lên: 3.750.00 đồng/vé một chiều.
Giá vé trên đã bao gồm toàn bộ chi phí hành khách phải trả, trừ: Thuế GTGT; giá dịch vụ hành khách tại ga hành khách; giá đảm bảo an ninh hành khách, hành lý; giá dịch vụ đối với các hạng mục tăng thêm.
Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2019.
Xem chi tiết Thông tư 17 tt17-2019-bgtvt_NRFJ.pdf
Nguồn: VITIC

Nguồn:Vinanet