Từ ngày 10/7/2019 bãi bỏ 68 văn bản quy phạm pháp luật; trong đó lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp có 43 văn bản; lĩnh vực việc làm có 2 văn bản; lĩnh vực an toàn – vệ sinh lao động có 4 văn bản; lĩnh vực lao động - tiền lương có 11 văn bản; ; lĩnh vực thanh tra có 1 văn bản; lĩnh vực trẻ em có 4 văn bản; lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội có 3 văn bản... như:
- Thông tư 15/2009/TT-BLĐTBXH quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đẳng nghề;
- Thông tư 19/2010/TT-BLĐTBXH quy định hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trung tâm dạy nghề;
- Thông tư 40/2009/TT-LĐTBXH hướng dẫn cách tính số lao động sửa dụng thường xuyên theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP;
- Thông tư liên tịch 19/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT hướng dẫn Nghị định 81/CP ngày 23/11/1995 và Nghị định 116/2004/NĐ-CP;
- Thông tư 16/2005/TT-BLĐTBXH-TT hướng dẫn thực hiện chính sách lao động theo Nghị định 170/2004/NĐ-CP;
- Thông tư 12/2004/TT-BLĐTBXH hướng dẫn tổ chức công tác dạy nghề tại các Trung tâm chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội.
Thông tư 09/2019/TT-BLĐTBXH chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 10/7/2019.
Xem chi tiết thông tư 09 tt09-2019-bldtbxh_IPJA.pdf
Nguồn: VITIC

Nguồn: Vinanet