Mới đây, Bộ NN&PTNT ban hành quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận quốc gia GẠO VIỆT NAM/VIETNAM RICE nhằm quảng bá sản phẩm, giữ gìn uy tín và nâng cao năng lực cạnh tranh cho gạo Việt.

Theo đó, các cá nhân, tổ chức được quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận phải đáp ứng đầy đủ điều kiện an toàn thực phẩm về chế biến, bảo quản, kinh doanh gạo hoặc cơ sở đã được cấp một trong số các giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm sát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực.

Bên cạnh đó, các cá nhân, tổ chức phải được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm gạo phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia và hoàn thành nghĩa vụ thuế, bảo vệ môi trường.

Bộ ủy quyền cho Hiệp hội Lương thực Việt Nam là đơn vị quản lý nhãn hiệu chứng nhận quốc gia GẠO VIỆT NAM/VIETNAM RICE. Các sản phẩm gạo mang nhãn hiệu chứng nhận bao gồm nhóm gạo hạt dài, nhóm gạo hạt ngắn, gạo thơm trắng và gạo nếp trắng.

Nguồn: Vietnambiz.vn