Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 09/2016/TT-BCT quy định việc bổ sung hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng đường năm 2016. Theo đó, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường bổ sung năm 2016 là 100.000 tấn, nâng tổng lượng hạn ngạch mặt hàng này lên 185.000 tấn.

Việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường bổ sung được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường bổ sung được phân giao cho thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất, thương nhân nhập khẩu đường để kinh doanh thương mại, thương nhân sản xuất đường thô để tinh luyện.

Việc nhập khẩu lượng đường bổ sung này được thực hiện từ 1-7 đến hết ngày 31-12-2016.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép bổ sung hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 100.000 tấn đường và giao Bộ Công Thương phối hợp với Bộ NN&PTNT điều hành việc nhập khẩu đường.

Nguồn: baohaiquan.vn