Có 3 nhóm địa phương trên cả nước: Nhóm nguy cơ cao, nhóm có nguy cơ và nhóm nguy cơ thấp.

- Nhóm nguy cơ cao gồm 12 tỉnh thành: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hoà, Tây Ninh, Hà Tĩnh.

Nhóm này sẽ tiếp tục cách ly xã hội và các nội dung khác tại Chỉ thị 16 đến ngày 22/4 hoặc 30/4, tùy tình hình cụ thể về lây nhiễm Covid - 19 trong cộng đồng. Cũng có thể trong phiên họp tới, bổ sung một số địa phương vào nhóm này nếu xảy ra tình trạng lây nhiễm. Tuy nhiên, nhóm này cần quan tâm đến sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, giao thông.
- Nhóm có nguy cơ gồm 15 tỉnh thành: Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai, Hà Nam, Kiên Giang, Nam Định, Hải Phòng, Sóc Trăng, Thái Nguyên, Thừa Thiên - Huế, Đồng Tháp, Bình Phước, Nghệ An, Lạng Sơn, An Giang.
Nhóm này cần kết hợp thực hiện tốt Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 đến ngày 22/4. Quyết định tiếp theo sẽ được đưa ra vào ngày 22/4 tùy vào tình hình dịch bệnh.
- Nhóm nguy cơ thấp gồm 36 địa phương còn lại, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 15 của Thủ tướng.

Nguồn: VITIC