Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Một trong những nội dung quan trọng là phải tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu về quy định không cho phép phế liệu nhập khẩu thông qua các cửa khẩu bằng đường bộ và đường sắt vào Việt Nam từ ngày 1/10.

Không cấp phép nhập khẩu phế liệu về chỉ để sơ chế
Thủ tướng yêu cầu không cấp mới giấy xác nhận, không gia hạn giấy xác nhận đối với đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu phế liệu. Thay vào đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ được xem xét cấp mới, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Các cơ sở sản xuất nhập khẩu phế liệu về chỉ để sơ chế, xử lý và bán lại nguyên liệu cũng sẽ không được cấp phép.
Ngoài ra, việc ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu trước khi nhập cảnh vào lãnh hải, lãnh thổ Việt Nam cũng phải được thực hiện.
Ngăn chặn hàng phế liệu nhập khẩu không đáp ứng quy định
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan Hải quan cho thông quan nhanh các lô hàng phế liệu nhập khẩu của tổ chức, cá nhân đã có giấy chứng nhận/giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất còn hiệu lực và hạn ngạch nhập khẩu.
Tổng cục Hải quan phải áp dụng các biện pháp ngăn chặn từ xa các lô hàng phế liệu nhập khẩu không đáp ứng các quy định của pháp luật Việt Nam, hướng dẫn các hãng tàu/đại lý hãng tàu khai nhận thông tin đầy đủ,…
Buộc tái xuất các lô hàng lợi dụng nhập khẩu phế liệu để đưa chất thải vào Việt Nam
Các cơ quan phụ trách phải rà soát, bổ sung quy định về việc tạm dừng các hoạt động tạm nhập, tái xuất, quá cảnh, trung chuyển hàng hóa là phế liệu nhập khẩu vào lãnh thổ Việt Nam theo quy định. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ kiên quyết buộc tái xuất các lô hàng lợi dụng nhập khẩu phế liệu để đưa chất thải vào Việt Nam, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan nghiên cứu áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại phù hợp với quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới đối với việc nhập khẩu phế liệu.

Nguồn: Phan Vũ/ndh.vn