Đây là kết luận rất tích cực cho các nhà sản xuất/xuất khẩu sản phẩm vôi sống của Việt Nam vì hiện nay sản phẩm xuất khẩu nói trên đang không phải chịu thuế nhập khẩu vào Úc.
Ngày 24 tháng 11 năm 2016, Uỷ ban chống bán phá giá Úc (ADC) đã công bố thông báo số 2016/125 về việc Chấm dứt điều tra trong vụ việc điều tra chống bán phá gia đối với sản phẩm vôi sống (quicklime) nhập khẩu từ Malaysia, Thái Lan và Việt Nam.
Một số thông tin về vụ việc:
1. Ngày khởi xướng điều tra: Ngày 18 tháng 4 năm 2016
2. Mặt hàng bị điều tra: Vôi sống - Mã HS: 2522.10.00
3. Giai đoạn điều tra: Từ 01 tháng 1 năm 2015 đến 31 tháng 12 năm 2015. Ủy ban sẽ xem xét số liệu nhập khẩu từ ngày 01 tháng 1 năm 2012 nhằm mục đích phân tích thiệt hại.
4. Nguyên đơn: Công ty Cockburn Cement Limited.
Trong thông báo, Ủy viên của ADC đã chấp nhận kết luận điều tra của cơ quan điều tra cho rằng sản phẩm vôi sống nhập khẩu bán phá giá gây ra thiệt hại/đe dọa thiệt hại đối với ngành sản xuất nội địa của Úc là không đáng kể do đó, vụ việc điều tra đã được hủy bỏ.
(Báo cáo Chấm dứt điều tra số 348 (tải tại đây) của cơ quan điều tra nêu rõ những lý do cho quyết định chấm dứt này bao gồm cả những dữ liệu kết quả điều tra cũng như các căn cứ, điều luật).
Trong vòng 30 ngày, Nguyên đơn vẫn có cơ hội kháng nghị Quyết định chấm dứt cuộc điều tra của ADC đến Hội đồng rà soát chống bán bán phá giá Úc (ADRP) và Tòa án Liên bang.
Nguồn: moit.gov.vn