Theo đó, nguồn kinh phí đảm bảo cho hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất gồm: Dự toán ngân sách nhà nước giao cho cơ quan được giao thực hiện xác định giá khởi điểm hoặc được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất; tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất; tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại và Các nguồn kinh phí hợp lệ khác theo quy định của pháp luật.
Trong khoản, tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, Thông tư có quy định rõ mức thu. Trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân, mức thu tối đa là từ 100.000 đồng/hồ sơ nếu giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ 200 triệu đồng trở xuống; 200.000 đồng/hồ sơ nếu từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng; 500.000 đồng/hồ sơ nếu từ trên 500 triệu đồng. Những trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất không thuộc phạm vi nói trên, mức thu tối đa là 1 triệu đồng với diện tích đất từ 0,5 ha trở xuống; 3 triệu đồng với diện tích từ trên 0,5 ha đến 2 ha; 4 triệu đồng với diện tích từ trên 2 ha đến 5 ha; 5 triệu đồng với diện tích từ trên 5 ha.
Nếu cuộc đấu giá không tổ chức được thì tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc bán đấu giá. Không hoàn lại tiền hồ sơ đối với tổ chức, các nhân có hành vi vi phạm quy định của pháp luật đấu giá trong thời gian tổ chức đấu giá.
Thông tư này có hiệu lực từ 1/7/2017.
Nguồn: baohaiquan.vn