Hiện Cục Kiểm định Hải quan đang gấp rút chuẩn bị thực hiện thí điểm kiểm định một số mặt hàng như: rau củ quả, sữa, mặt hàng nhầm lẫn giữa thực phẩm chức năng-mỹ phẩm. Đồng thời, xây dựng quy chế kiểm định, lập đề án trình Bộ Tài chính cho phép Tổng cục Hải quan được làm thí điểm kiểm tra VSATTP một số mặt hàng.

CBCC hải quan phân tích, phân loại hàng hóa.

Đối với công tác kiểm định, Cục Kiểm định Hải quan đang hoàn thiện dự thảo đề án phát triển Cục Kiểm định Hải quan giai đoạn 2017-2020, đồng thời chuẩn bị cơ sở vật chất cho Chi cục Kiểm định Hải quan 1, 5 và 6 tại Hà Nội, Lạng Sơn và Quảng Ninh. 

Cũng theo thống kê, trong quí I, Cục Kiểm định Hải quan đã tiếp nhận 2.466 mẫu, ban hành thông báo phân tích phân loại với 2.744 mẫu, làm thay đổi 33,1% số mẫu khai báo, trong đó 14,7% mẫu tăng thuế; 5,7% mẫu giảm thuế; 12,7% mẫu thay đổi mã số nhưng không thay đổi thuế suất. Ban hành 456 thông báo phân loại; xử lý 52 đơn xác định trước mã số của tổ chức, cá nhân theo đúng quy định.

Nguồn: baohaiquan.vn