Từ tháng 10-2015, các đơn vị kiểm dịch thực vật đã thực hiện cấp “Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa” và cấp “Giấy chứng nhận kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu” theo Cơ chế một cửa Quốc gia (NSW), thí điểm tại Trạm kiểm dịch thực vật Nội Bài (Chi cục kiểm dịch thực vật vùng V).

Trong năm nay, Cục Bảo vệ thực vật dự kiến mở rộng triển khai Cơ chế một cửa Quốc gia (NSW) đối với hai thủ tục nêu trên tại 4/9 Chi cục kiểm dịch thực vật vùng thuộc Cục. 5 đơn vị còn lại sẽ triển khai từ năm 2017.

Theo ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật: Suốt thời gian qua, việc riển khai NSW còn gặp nhiều khó khăn. Đó là hạ tầng công nghệ thông tin của các đơn vị hiện còn chưa đồng bộ, trang thiết bị đa phần là cũ; bản Scan của hồ sơ khi gửi qua mạng khó xác định tính hợp pháp của văn bản.

Đối với một số tổ chức, cá nhân xuất, nhập khẩu vật thể kiểm dịch thực vật nhỏ, lẻ (tần suất ít) việc ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế. Đây là một khó khăn khi triển khai thực hiện NSW của các đơn vị kiểm dịch thực vật…

Nguồn: baohaiquan.vn