Được biết, theo quy định tại Khoản 1 Điều 60 Luật Dược số 105/2016/QH13 có hiệu lực kể từ ngày 1-1-2017, nguyên liệu làm thuốc là dược chất để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện việc giấy giấy phép nhập khẩu trừ các loại thuốc như thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chất gây nghiện, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc độc, nguyên liệu làm thuốc độc…

Do vậy để kịp thời triển khai thực hiện Luật dược số 105/2016/QH13 và không để bị gián đoạn nguyên liệu phục vụ sản xuất thuốc trong nước sau ngày 1-1-2017, việc kê khai nguyên liệu dược chất để sản xuất thuốc trong nước đã có số đăng ký trước ngày 1-7-2014 (số đăng ký còn hiệu lực), Cục Quản lý Dược yêu cầu, các đơn vị khẩn trương kê khai nguyên liệu dược chất thực tế đang sử dụng sản xuất thuốc theo mẫu đính kèm công văn (trừ các loại phải kiểm soát đặc biệt theo quy định tại khoản 26 Điều 2 của Luật dược số 105/2016/QH13).

Danh mục nguyên liệu kê khai đề nghị gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 15-8-2016. Ngoài ra, đơn vị gửi kèm file điện tử danh mục nguyên liệu kê khai nêu trên vào địa chỉ hộp thư: dangkythuocqld@gmail.com.

Trên cơ sở danh mục nguyên liệu do các đơn vị kê khai, Cục Quản lý Dược sẽ tổng hợp và công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược danh mục nguyên liệu được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu để các đơn vị nhập khẩu phục vụ sản xuất thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

Đồng thời Cục Quản lý Dược sẽ gửi cho cơ quan Hải quan để đối chiếu khi đơn vị nhập khẩu. Trường hợp công ty không kê khai, công ty phải tự chịu trách nhiệm trong trường hợp cơ quan Hải quan không cho phép nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thuốc của công ty.

Nguồn: baohaiquan.vn

“Vua tôm” Minh Phú thoát thuế chống bán phá giá

Thứ Hai, 25/07/2016 20:10 GMT+7

(HQ Online)- Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã có thông báo về việc thực thi Quyết định theo Mục 129 Đạo luật về Thực thi các Hiệp định tại vòng đàm phán Uruguay (URAA) và huỷ bỏ một phần Lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm tôm nước ấm đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam.

Cụ thể, Ngày 18-7, DOC đã ban hành quyết định cuối cùng theo Mục 129 liên quan tới đợt rà soát hành chính lần thứ 4 Lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm tôm nước ấm đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam liên quan tới Tập đoàn Minh Phú.

Theo đó, biên độ phá giá bình quân gia quyền tính lại cho Tập đoàn Minh Phú trong đợt rà soát hành chính lần thứ 4 là 0%. Bởi lẽ, trong vòng 3 năm liên tiếp Minh Phú không bán phá giá và Minh Phú cũng đã chứng thực là sẽ không bán sản phẩm tôm nước ấm đông lạnh trong tương lai thấp hơn giá trị thông thường.

Việc hủy bỏ Lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với Tập đoàn Minh Phú cho các chuyến hàng thực hiện kể từ ngày 18-7.

Cơ quan này cho biết, sẽ hướng dẫn Cơ quan Biên phòng và Hải quan Hoa Kỳ (CBP) trong việc thanh khoản các chuyến hàng của Tập đoàn Minh Phú đã nhập vào hoặc xuất kho để tiêu thụ kể từ ngày 18-7.

Ngoài ra, DOC cũng sẽ hướng dẫn CBP không tiếp tục việc đình chỉ thanh khoản và thu tiền đặt cọc đối với các khoản thuế chống bán phá giá đã ước tính cho các chuyến hàng của Tập đoàn Minh Phú.

DOC cũng sẽ hướng dẫn CPB tiếp tục thu tiền đặt cọc các khoản thuế chống bán phá giá đã ước tính đối với các nhà xuất khẩu khác của Việt Nam do Lệnh áp thuế không được dỡ bỏ toàn bộ.

Trước đó, Bộ Công Thương Việt Nam đã ký Thoả thuận với DOC và Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) liên quan đến việc áp thuế chống bán phá giá của Hoa Kỳ đối với sản phẩm tôm nhập khẩu từ Việt Nam.

Hai bên đã đạt được giải pháp song phương để giải quyết các vấn đề tranh chấp trong 2 vụ việc giải quyết tranh chấp tại WTO là vụ DS404 và DS429 (Việt Nam kiện Hoa Kỳ vi phạm các quy định của WTO khi áp dụng thuế CBPG đối với sản phẩm tôm của Việt Nam).

Nguồn: baohaiquan.vn