Để tránh việc bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, người nộp thuế cần xác định đúng thời hạn nộp hồ sơ bởi thu nhập từ mua bán bất động sản sẽ phải thực hiện khai thuế theo từng lần phát sinh, kể cả trường hợp được miễn thuế.

Theo đó, thời hạn để nộp hồ sơ khai thuế:
- Chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ thời điểm hợp đồng mua bán có hiệu lực trong trường hợp không có thỏa thuận bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán;
- Chậm nhất là thời điểm làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản trong trường hợp có thỏa thuận bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán.
Ngoài ra, Công văn cũng nêu rõ, nếu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khi phát mại, bán đấu giá bất động sản để xử lý nợ thì phải khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thay cho cá nhân có bất động sản xử lý trả nợ.
Nếu cá nhân bán cho tổ chức, cá nhân khác theo quyết định thi hành án của Tòa án thì cá nhân bán phải khai thuế, nộp thuế hoặc tổ chức, cá nhân tổ chức bán đấu giá phải khai thuế, nộp thuế TNCN thay cho bên bán.
Xem chi tiết Quyết định 3705/QĐ-BYT tại đây.