Trong đó, có quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 40.000 tấn đường thô (mã HS 1701) và quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 45.000 tấn đường tinh luyện (mã HS 1701).

Đối tượng tham gia đấu giá gồm: Thứ nhất, thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện. Thương nhân sản xuất đường chỉ được đăng ký đấu giá quyền sử dụng chủng loại đường thô. Thứ hai, thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất. Thương nhân sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất chỉ được đăng ký đấu giá quyền sử dụng chủng loại đường tinh luyện.

Mức giá khởi điểm với cả hai loại đường là 1 triệu đồng/tấn. Bước giá là 10.000 đồng/tấn. Số tiền đặt trước được tính bằng (giá khởi điểm) x (số lượng đường đăng ký mua quyền sử dụng hạn ngạch) x 10%.

Nếu có nhu cầu tham gia đấu giá, thương nhân thuộc đối tượng quy định nêu trên có trách nhiệm gửi hồ sơ đến Trụ sở Bộ Công Thương (54 Hai Bà Trưng – Hà Nội). Hồ sơ bao gồm phiếu bỏ giá (được để trong phong bì riêng, có dấu niêm phong của thương nhân và để trong túi hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá); Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (1 bản sao, có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân); Chứng từ xác nhận việc nộp tiền đặt trước vào Tài khoản của Bộ Công Thương (1 bản sao). Hồ sơ được nhận từ 8 giờ ngày 24/8/2016 đến 17 giờ ngày 1/9/2016.  

Phiên đấu giá được tổ chức tại Trụ sở Bộ Công Thương (23 Ngô Quyền, Hà Nội) vào 9 giờ ngày 7/9/2016.

Doanh nghiệp cần thêm thông tin có thể liên hệ số điện thoại: 04.22205432/04.22205350 hoặc email: nganntt@moit.gov.vn; hangntt@moit.gov.vn.

Nguồn: Báo công thương điện tử