Trước đó, ngày 23/10, Ủy ban châu Âu (EC) đã quyết định áp dụng biện pháp cảnh cáo bằng thẻ vàng đối với xuất khẩu hải sản của Việt Nam vào thị trường châu Âu vì Việt Nam chưa đáp ứng đầy đủ các khuyến nghị của EC về ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (khai thác IUU).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Bộ NN&PTNN xin ý kiến góp ý từ các Bộ ngành, địa phương về các giải pháp cấp bách khắc phục tình trạng trên. Văn bản gửi về Bộ trước ngày 23/11 để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt trước ngày 30/11.

Văn bản xin ý kiến đóng góp được gửi kèm Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo của EC về khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định.

Cụ thể, để triển khai giải pháp cấp bách nhằm sớm tháo gỡ cảnh báo của EC, giữ uy tín thương hiệu của thuỷ sản Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan thuộc Chính Phủ chủ động ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tàu cá và ngư dân Việt Nam vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Nhiệm vụ của Bộ NN&PTNN là phải ban hành kế hoạch hành động với các biện pháp thực thi quyết liệt để sớm thoát ra khỏi tình trạng "thẻ vàng". Khẩn trương rà soát, xây dựng văn bản hướng dẫn Luật Thuỷ sản sửa đổi, trong đó ưu tiên các văn bản có nội dung về quản lý khai thác IUU để đáp ứng yêu cầu của EC.

Bộ NN&PTNN phải tổ chức điều tra, công bố trữ lượng nguồn lợi hải sản nhằm quy hoạch, tổ chức lại đội tàu khai thác hải sản trên các vùng biển phù hợp với khả năng khai thác cho phép của nguồn lợi hải sản.

Bộ cũng phải trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án Hệ thống thông tin quản lý nghề cá trên biển giai đoạn 2 để giám sát các tàu cá khai thác hải sản trên các vùng biển, chống khai thác IUU. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng kiểm ngư tăng cường kiểm tra các vùng biển, xử phạt nghiêm các hành vi khai thác IUU.

Đặc biệt, Bộ Nông nghiệp phải thanh tra, kiểm tra công tác xác nhận, chứng nhận nguồn gốc sản phẩm khai thác tại các địa phương; kiểm tra, giám sát sản phẩm, nguyên liệu thuỷ sản khai thác nhập khẩu vào Việt Nam để tái xuất sang EU hoặc Mỹ và các nước có quy định nghiêm ngặt về khai thác IUU.

Xây dựng kế hoạch, tổ chức các đoàn đảm phán, đối thoại với EC, bảo đảm cung cấp, tiếp nhận thông tin đầy đủ, kịp thời trong việc triển khai thực hiện các khuyến nghị của EC về khai thác IUU.

“Xây dựng phương án tổng thể nhằm đàm phán với EC trình Chính phủ phê duyệt trong quý 4/2017 nhằm sớm gỡ bỏ biện pháp áp dụng thẻ vàng trong bối cảnh Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU dự kiến sẽ được Quốc hội EU thông qua vào đầu 2018", Thủ tướng yêu cầu.

Đồng thời chủ trì hướng dẫn các địa phương xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu nghề cá theo hướng tích hợp các thông tin về tàu cá, giấy phép khai thác, nhật ký khai thác và sản lượng lên bến để quản lý nghề cá và truy xuất nguồn gốc.

Bộ Quốc phòng kiểm tra, kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến; xử lý nghiêm các tàu cá khai thác IUU trên các vùng biển; hỗ trợ ngư dân khai thác trên vùng biển Việt Nam.

Đối với Bộ Ngoại giao, yêu cầu đẩy mạnh ngoại giao, tác động tới EU để xem xét sự khác biệt giữa Việt Nam và EU trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, năng lực quản lý nghề cá, triển khai các khuyến nghị của EC về khai thác IUU có tính đến điều kiện thực tế của Việt Nam.

Bộ Công Thương được Chính phủ yêu cầu chỉ đạo các Thương vụ Việt Nam tại EU tăng cường tiếp xúc và làm việc với Tổng vụ các vấn đề về biển và thuỷ sản của EC để kịp thông tin cho các Bộ, ngành liên quan về động thái của EC đối với tình hình Việt Nam triển khai các khuyến nghị về khai thác IUU.

Bộ Công an được giao điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân môi giới, tổ chức đưa tàu cá và ngư dân Việt Nam đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài và khởi tố vụ án hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự với hành vi này.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án Hệ thống thông tin quản lý nghề cá trên biển giai đoạn 2.

Bộ Tài chính bố trí kinh phí cho các bộ ngành, địa phương liên quan để triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị này.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về các quy định liên quan đến khai thác IUU.

Với các địa phương, Thủ tướng yêu cầu phải thống kê, lập danh sách các chủ tàu, tàu cá khai thác hải sản trái phép tại các vùng biển bị bắt giữ, xử lý; xử lý nghiêm chủ tàu cá vi phạm. Bắt buộc các chủ tàu phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định, mở máy 24/24h để giám sát hoạt động khai thác hải sản trên vùng biển; kiểm tra khai thác tại các cảng, xác nhận nguồn gốc hải sản; kiểm tra việc chấp hành của chủ tàu thực hiện nghiêm việc ghi nhật ký, báo cáo khai thác, kiên quyết xử lý các trường hợp không ghi…

Nguồn: Baocongthuong.com.vn