Trước đó, trong các phương án điều chỉnh năm 2017, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất tăng 11,11% và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề xuất tăng tối đa 6%.

 

Nguồn: Vietnamplus.vn

Đề xuất tăng 7,3% lương tối thiểu vùng năm 2017